طیف طرح استاندارد و طیف طرح ویژه ساختگاه

طیف طرح استاندارد و طیف طرح ویژه ساختگاه

برای طراحی سازه در برابر نیروی زلزله به یک نمودار ساده شده نیاز داریم. نموداری که تمامی جوانب را در نظر گرفته باشد و ما با خیال راحت بتوانیم از آن استفاده کنیم. به چنین نمودارهایی طیف طرح می گوییم.

استاندارد ۲۸۰۰ ، ۲ نوع طیف طراحی معرفی کرده است:

طیف طرح استاندارد

طیف طرح ویژه ساختگاه

در ادامه به بحث در مورد هریک از این طیف ها می پردازیم.

 

طیف طرح استاندارد چیست ؟

طیف طرح استاندارد یک طیف ساده شده است که با توجه به فرمول های ارائه شده توسط استاندارد۲۸۰۰ تعیین می شود.

طبق گفته آیین نامه برای به دست آوردن طیف طرح استاندارد کافی است طیف بازتاب سازه (یعنی همان نمودار ضریب بازتاب) را در AI/Ru ضرب کنیم. طیف به دست آمده در حقیقت همان ضریب زلزله است.

تصویر زیر این موضوع را نشان می دهد.

طیف طرح ویژه ساختگاه چیست؟

گاهی موارد برای بهینه تر شدن پروژه لازم است که طیف طرح استاندارد را نادیده گرفته و از یک طیفی استفاده کنیم که مختص محل ساختگاه پروژه خودمان باشد. به این طیف، طیف طرح ویژه ساختگاه می گوییم.

این طیف توسط یک گروه کارشناسی خبره تعیین می شود. این گروه با توجه به زلزله های به وقوع پیوسته در آن منطقه، ویژگی های زمین شناسی، لرزه شناسی و… طیف ویژه ساختگاه آن پروژه را به دست می آورند.

برای تعیین طیف طرح ویژه ساختگاه تقریبا باید حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بسته به عمق و تعداد گمانه ها هزینه کنیم. در پروژه های کوچک استفاده از طیف طرح ویژه ساختگاه مقرون به صرف نیست ولی در پروژه های بزرگ می تواند باعث صرفه جویی در هزینه ها شود.

اگر از طیف طرح ویژه ساختگاه استفاده می کنیم باید توجه داشته باشیم که مقادیر طیف طرح ویژه ساختگاه نباید کمتر از ۸۰ درصد طیف طرح استاندارد باشد. یعنی به عبارتی

(۰٫۸AB استاندارد , AB ساختگاه)AB=max

پس از اینکه این مقدار طیف را به دست آوردیم آنرا در عدد ثابت I/Ru ضرب می کنیم تا ضریب زلزله سازه مورد نظر ما به دست آید.


منبع: سبز سازه