درباره ما

این وبسایت با هدف ترویج دانش مهندسی و همچنین ارائه برنامه های کاربردی در حوزه نظام مهندسی ساختمان ایجاد شده است.

خدمات قابل فروش در این وبسایت شامل برنامه ها و نرم افزار های کاربردی از جمله برنامه های نوشته شده توسط اینجانب برای ماشین حساب Classpad 330 plus ، برنامه های نوشته شده برای نرم افزار Matlab و … می باشد.